Oferta
W czym się specjalizujemy

 

BKM Consulting jest firmą realizującą projekty z zakresu wszystkich narzędzi Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w których należy dokonać analiz i badań personalnych. Wśród nich możemy wyróżnić:

Rekrutacja oraz selekcja

Poszukiwania personelu metodą "search & selection"

Oferujemy efektywną metodę rekrutacji na stanowiska specjalistyczne oraz na niższy szczebel menedżerski. Rezultatem pracy tą metodą są najlepsi kandydaci spośród wszystkich, którzy nadesłali swoje zgłoszenia oraz znajdują się w naszej bazie danych.


Wyszukania bezpośrednie - Headhunting

Poszukiwania personelu metodą "executive search"

Oferujemy najbardziej skuteczną metodę pozyskiwania kadry menedżerskiej zarówno wyższego jak i średniego szczebla. Metoda ta polega na aktywnym wyszukiwaniu najlepszych kandydatów na rynku pracy. Rezultatem tej metody jest lista kandydatów w pełni odpowiadających potrzebom klienta.


Rekrutacyjny serwis ogłoszeniowy

Oferujemy efektywną metodę rekrutacji na stanowiska specjalistyczne oraz na niższy szczebel menedżerski. Rezultatem pracy tą metodą są najlepsi kandydaci spośród wszystkich którzy nadesłali swoje zgłoszenia. Ceny ogłoszeń uwzględniają spore rabaty jakie posiadamy w gazetach.


Monitoring rekrutacji wewnętrznych

Oferujemy wsparcie procesu rekrutacji wewnętrznych pozwalające na wybranie pracowników spośród organizacji. Metoda ta eliminuje działania związane z wyszukaniem pracowników na zewnątrz organizacji, pozwala wybrać najlepszych pracowników w firmie, zwiększa motywację oraz optymalizuje zadania na stanowiskach pracy.


Diagnozy kompetencji pracowników

Assessmet Centre i Development Centre

Metody Assessment i Development Centre polegają na obserwacji zachowań uczestników podczas zadanych do zrealizowania zadań, pod kątem wcześniej wypracowanych umiejętności strategicznych do wykonywania zadań na danym stanowisku. Metoda jest bardzo skutecznym narzędziem w ocenie kompetencji pracowników bądź kandydatów w procesie rozwoju lub rekrutacji i selekcji.


Analizy psychologiczne

Oferujemy grupę narzędzi wspomagających proces rekrutacji, pozwalających na sprawdzenie, czy profil osobowościowy kandydata pokrywa się z wymaganiami stanowiska. Wyniki testów traktowane są jako dodatkowe źródło informacji o kandydacie, dają odpowiedź na pytanie, czy kandydat ma predyspozycje kierownicze i jaki styl zarządzania reprezentuje, jakie są źródła jego motywacji, określają typ osobowości, kreatywność, odporność na stres i inne cechy istotne z punktu widzenia rozpatrywanego stanowiska pracy. Metody i techniki dobierane są indywidualnie, umożliwiając porównanie tych samych cech u wszystkich kandydatów.


Outplacement

Oferujemy wsparcie zarówno w przypadku zatrudniania nowych pracowników jak również w przypadku redukcji zatrudnienia, do czego służy pakiet usług określanych, jako outplacement. Outplacement ma za zadanie zapewnienie wsparcia pracownikom opuszczającym miejsce pracy z powodów zależnych od pracodawcy a przede wszystkim doprowadzenie do nawiązania stosunku pracy zwalnianych pracowników z nowym pracodawcą.
Celem projektu Outplacement jest zapewnienie wsparcia uczestnikom programu poprzez pomoc w opracowaniu profesjonalnego dossier zawodowego, ułatwienie dostępu do potencjalnych pracodawców, zapewnienie szkolenia z zakresu autoprezentacji oraz technik poszukiwania pracy, jak również pomoc w doborze oferty pracy zgodnej z profilem każdego z uczestników projektu.