Starsza Księgowa
Samodzielny Specjalista ds. Kadr
Kierownik Zmiany (w Dziale Sortowni i Przemiału)
Pracownik Kompletacji
Pracownik Produkcji (w dziale Montażu i Uzwojeń silników)
Specjalista ds. Exportu (j. francuski)
Kontroler Finansowy
Kontroler Finansowy (pełniący rolę Plant Controllera)
Specjalista ds. Exportu (z językiem angielskim)
Kierownik Działu Pełnej Księgowości (Dużych Przedsiębiorstw)
Kierownik ds. Rozwoju Procesów
Starsza Księgowa
Nowoczesne oraz prężnie rozwijające się Biuro Rachunkowe z kilkuletnim doświadczeniem na rynku, zajmujące się kompleksową obsługą księgową dużych przedsiębiorstw, outsourcingu kadrowo-płacowego, rozliczeń podatkowych oraz innych usług finansowych poszukuje osoby na NOWO TWORZONE stanowisko:

Starsza Księgowa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie spraw rachunkowych i bieżącej księgowości dużych spółek, a w szczególności za:

 • Sprawdzanie poprawności poszczególnych dokumentów i deklaracji podatkowych VAT, CIT, PIT, JPK, podatek u źródła i innych,
 • Samodzielną i kompleksową obsługę kluczowych klientów,
 • Nadzorowanie pracy 3 księgowych oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów w dziale,
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa,
 • Rozwiązywanie problemów księgowych wraz z doradztwem o sposobie postępowania w poszczególnych zdarzeniach,
 • Przygotowywanie raportów oraz sprawozdań dla Zarządu oraz dla instytucji zewnętrznych,
 • Bieżące doradztwo podatkowe, a także oferowanie klientom rozwiązań optymalizujących procesy księgowe i podatkowe,
 • Reprezentowanie klientów podczas kontroli Urzędu Skarbowego oraz innych Urzędów,
Oczekiwania pracodawcy:
 • Doświadczenie w księgowości większych przedsiębiorstw produkcyjnych działających na pełnej księgowości,
 • Dobra znajomość prawa podatkowego, przepisów prawno - finansowych, ustawy o rachunkowości i umiejętności ich praktycznego zastosowania,
 • Umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych według polskich standardów rachunkowości,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego zdobywania informacji,
 • Bardzo dobra obsługa komputera, w szczególności MS Excel oraz programów typu FK (mile widziana znajomość programów Comarch XL, RAKS, Optima),
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności, systematyczność oraz profesjonalizm w działaniu,
 • Orientacja na klienta i bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Oferta pracodawcy:
 • Stała i stabilna praca w oparciu o umowę o pracę z motywującym do działania wynagrodzeniem,
 • Wymagająca skrupulatności i sprawiająca satysfakcję praca,
 • Miła atmosfera w kilkunastoosobowym zespole,
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz udział w szkoleniach zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres:

praca@bkmc.com.pl

lub kontakt z naszym biurem:

 

BKM Consulting
ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin
tel: +81 443 50 90, e-mail: biuro@bkmc.com.pl 

 

Jednocześnie prosimy o zamieszczenie Klauzuli w CV:


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych (włączając fotografię zamieszczoną w CV) przez administratora danych firmę BKM Consulting dla celów prowadzenia AKTUALNEJ rekrutacji, w której biorę udział, w tym na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnemu pracodawcy."

Dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych (włączając fotografię zamieszczoną w CV) przez administratora danych firmę BKM Consulting dla celów prowadzenia PRZYSZŁYCH rekrutacji, w tym na przesyłanie mi ofert pracy oraz udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnym pracodawcom."

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BKM Consulting, ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są dla celów udziału w procesie rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Pani odrębnej zgody, również dla celów przyszłych rekrutacji.
 • dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych nie będą przetwarzane w innym celu niż przy procesach rekrutacyjnych realizowanych przez administratora . 
 • dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pan/Pani udział, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Pani osobnej zgody również przez czas trwania przyszłych rekrutacji (nie dłużej niż przez 36 miesięcy - 3 lat), w każdym razie nie dłużej niż do dnia wycofania zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe przy realizacji rekrutacji będą poddawane procesowi profilowania w formie zwykłej (nie zautomatyzowanej). Administrator w celu realizacji rekrutacji używa kryteriów wyszukiwania tzw. tagów przez co zyskuje zbiór kandydatów spełniających kryteria dotyczące rekrutacji. Profilowanie danych dotyczą takich kryteriów jak: nazwa stanowiska (hierarchia), specjalizacja stanowiska (doświadczenie), nazwa firmy w której kandydat pracuje, poziom wykształcenia, poziom znajomości języka obcego, miejsce zamieszkania lub preferowane miejsce zatrudnienia, branża w której kandydat pracuje, dodatkowe umiejętności (np. obsługa programów komputerowych, umiejętności techniczne, inne), uprawnienia (np. spawanie, wózki widłowe, suwnice, eksploatacyjne i dozorowe, inne). Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem profilowania jakiego dokonuje administrator.
 • podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Pana/Pani zgoda, jak również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (art. 221), ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.
 • zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że Państwa udział w procesach rekrutacji nie będzie możliwy.
 • odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu (obsługa IT, obsługa prawna, dostawca oprogramowania) ; potencjalni pracodawcy, na rzecz których prowadzona jest lub będzie rekrutacja,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . 
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych w BKM Consulting prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@bkmc.com.pl lub telefonem +81 443 50 90