Asystent ds. Realizacji Zleceń (j. angielski)
Księgowa
Młodsza Księgowa
Specjalista ds. IT
Kierownik Produkcji
Asystent ds. Realizacji Zleceń (j. angielski)
Znany niemiecki producent w branży biurowej, zatrudniający w lubelskim zakładzie produkcyjnym ponad 100 osób, poszukuje osoby na stanowisko:

Asystent ds. Realizacji Zleceń (j. angielski)

Zadania na stanowisku pracy:

 • Koordynacja prac wewnątrz firmy, zmierzających do realizacji potrzeb klienta,
 • Aktywne nadzorowanie realizacji zleceń produkcyjnych dla klientów,
 • Obsługa systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi Klientów,
 • Ścisła współpraca z działem planowania produkcji, logistyki, produkcji i magazynem

Oczekiwania pracodawcy:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Ukierunkowanie na osiągnięcie celu, konkretność oraz umiejętność podejmowania szybkich decyzji,
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w: obsłudze klienta, transporcie, logistyce, administracji sprzedaży,
 • Chęć rozwoju w dziale logistyki w firmie produkcyjnej,
 • Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office (mile widziany dobry EXCEL),

Oferta pracodawcy:

 • Praca w znanej i rozpoznawalnej niemieckiej firmie,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Szkolenia, a także pełne wdrożenie w stanowisko pracy,
 • Duże możliwości rozwoju oraz awansu zawodowego,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie wraz z dodatkowym systemem benefitów i premii

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres:

praca@bkmc.com.pl

lub kontakt z naszym biurem:

BKM Consulting
ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin
tel: +81 443 50 90, e-mail: biuro@bkmc.com.pl

 

Jednocześnie prosimy o zamieszczenie Klauzuli w CV:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych (włączając fotografię zamieszczoną w CV) przez administratora danych firmę BKM Consulting dla celów prowadzenia AKTUALNEJ rekrutacji, w której biorę udział, w tym na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnemu pracodawcy."

Dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych (włączając fotografię zamieszczoną w CV) przez administratora danych firmę BKM Consulting dla celów prowadzenia PRZYSZŁYCH rekrutacji, w tym na przesyłanie mi ofert pracy oraz udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnym pracodawcom."

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BKM Consulting, ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są dla celów udziału w procesie rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Pani odrębnej zgody, również dla celów przyszłych rekrutacji.
 • dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych nie będą przetwarzane w innym celu niż przy procesach rekrutacyjnych realizowanych przez administratora . 
 • dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pan/Pani udział, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Pani osobnej zgody również przez czas trwania przyszłych rekrutacji (nie dłużej niż przez 36 miesięcy - 3 lat), w każdym razie nie dłużej niż do dnia wycofania zgody.
 • Pani/Pana dane osobowe przy realizacji rekrutacji będą poddawane procesowi profilowania w formie zwykłej (nie zautomatyzowanej). Administrator w celu realizacji rekrutacji używa kryteriów wyszukiwania tzw. tagów przez co zyskuje zbiór kandydatów spełniających kryteria dotyczące rekrutacji. Profilowanie danych dotyczą takich kryteriów jak: nazwa stanowiska (hierarchia), specjalizacja stanowiska (doświadczenie), nazwa firmy w której kandydat pracuje, poziom wykształcenia, poziom znajomości języka obcego, miejsce zamieszkania lub preferowane miejsce zatrudnienia, branża w której kandydat pracuje, dodatkowe umiejętności (np. obsługa programów komputerowych, umiejętności techniczne, inne), uprawnienia (np. spawanie, wózki widłowe, suwnice, eksploatacyjne i dozorowe, inne). Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem profilowania jakiego dokonuje administrator.
 • podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Pana/Pani zgoda, jak również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (art. 221), ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.
 • zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że Państwa udział w procesach rekrutacji nie będzie możliwy.
 • odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu (obsługa IT, obsługa prawna, dostawca oprogramowania) ; potencjalni pracodawcy, na rzecz których prowadzona jest lub będzie rekrutacja,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . 
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych w BKM Consulting prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@bkmc.com.pl lub telefonem +81 443 50 90