Pracownik produkcji
Główny Księgowy
Elektryk / Automatyk
Operator maszyn / Pracownik produkcji
Specjalista ds. Marketplace
Specjalista ds. SEM i Google Ads
Asystent ds. Realizacji Zleceń (j. angielski)
Specjalista ds. Utrzymania Ruchu
Młodsza Księgowa
Specjalista ds. IT
Ślusarz CNC / Spawacz
Kierownik Produkcji
Pracownik produkcji

Pracodawca jest jednym z największych i czołowych międzynarodowych firm w branży technicznej. Obecnie do swojego zakładu produkcyjnego w Lublinie (Strefa Ekonomiczna) zatrudniającego blisko 200 pracowników, poszukuje osób na stanowisko:


Pracownik Produkcji  

 

Oferta:
• MIEJSCE PRACY: Lublin (Strefa Ekonomiczna),
• ZADANIA: Manualny montaż części maszyn na linii produkcyjnej, wykonywanie połączeń wiązek elektrycznych,
• STABILNE ZATRUDNIENIE w oparciu o umowę o pracę w zakładzie produkcyjnym,
• WYNAGRODZENIE: 3100 - 3600 zł brutto (podstawa od 2800 - 3100 zł brutto + premie produkcyjne i jakościowe do 600 zł),
Dodatkowo: Bezpłatny pakiet medyczny, świadczenia pieniężne, bezpłatne posiłki w stołówce pracowniczej, nagrody w systemie pomysłów i poleceń pracowniczych,
• SYSTEM PRACY: 3 zmianowy od poniedziałku do piątku, weekendy wolne,
• MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU zawodowego i uzyskania dodatkowych uprawnień.

 


Oczekiwania pracodawcy:
• Zawodowe lub amatorskie doświadczenie związane z montażem mechanicznym lub elektrycznym,
• Praktyczne doświadczenie w posługiwaniu się podstawowymi narzędziami i elektronarzędziami,
• Umiejętność czytania rysunku technicznego,
• Dodatkowym atutem będą uprawnienia na wózki widłowe,
• Szkolenia zawodowe - możliwość wyrobienia dodatkowych uprawnień.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV z na adres:

praca@bkmc.com.pl

lub kontakt z naszym biurem:
BKM Consulting
ul. Wojciechowska 5A,20-704 Lublin
tel.: +81 443 50 90, email: biuro@bkmc.com.pl

 

 

Jednocześnie prosimy o zamieszczenie Klauzuli w CV:


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych (włączając fotografię zamieszczoną w CV) przez administratora danych firmę BKM Consulting dla celów prowadzenia AKTUALNEJ rekrutacji, w której biorę udział, w tym na udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnemu pracodawcy."

Dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych (włączając fotografię zamieszczoną w CV) przez administratora danych firmę BKM Consulting dla celów prowadzenia PRZYSZŁYCH rekrutacji, w tym na przesyłanie mi ofert pracy oraz udostępnienie podanych przeze mnie danych osobowych potencjalnym pracodawcom."

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BKM Consulting, ul. Wojciechowska 5A, 20-704 Lublin,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są dla celów udziału w procesie rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Pani odrębnej zgody, również dla celów przyszłych rekrutacji.
  • dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych nie będą przetwarzane w innym celu niż przy procesach rekrutacyjnych realizowanych przez administratora . 
  • dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, w którym bierze Pan/Pani udział, a w przypadku wyrażenia przez Pana/Pani osobnej zgody również przez czas trwania przyszłych rekrutacji (nie dłużej niż przez 36 miesięcy - 3 lat), w każdym razie nie dłużej niż do dnia wycofania zgody.
  • Pani/Pana dane osobowe przy realizacji rekrutacji będą poddawane procesowi profilowania w formie zwykłej (nie zautomatyzowanej). Administrator w celu realizacji rekrutacji używa kryteriów wyszukiwania tzw. tagów przez co zyskuje zbiór kandydatów spełniających kryteria dotyczące rekrutacji. Profilowanie danych dotyczą takich kryteriów jak: nazwa stanowiska (hierarchia), specjalizacja stanowiska (doświadczenie), nazwa firmy w której kandydat pracuje, poziom wykształcenia, poziom znajomości języka obcego, miejsce zamieszkania lub preferowane miejsce zatrudnienia, branża w której kandydat pracuje, dodatkowe umiejętności (np. obsługa programów komputerowych, umiejętności techniczne, inne), uprawnienia (np. spawanie, wózki widłowe, suwnice, eksploatacyjne i dozorowe, inne). Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem profilowania jakiego dokonuje administrator.
  • podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Pana/Pani zgoda, jak również przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy (art. 221), ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych.
  • zgoda może być w każdej chwili cofnięta, przy czym jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie. Cofnięcie zgody powoduje, że Państwa udział w procesach rekrutacji nie będzie możliwy.
  • odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy administratora; podmioty przetwarzające dane w jego imieniu (obsługa IT, obsługa prawna, dostawca oprogramowania) ; potencjalni pracodawcy, na rzecz których prowadzona jest lub będzie rekrutacja,
  • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych . 
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek Pani / Pana udziału w procesie rekrutacji. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych w BKM Consulting prosimy o kontakt pod adresem email: biuro@bkmc.com.pl lub telefonem +81 443 50 90